Regionale samenwerking

Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Harderwijk en Omstreken is een groep samenwerkende zorgverleners die bij de zwangerschap,
bevalling en kraamtijd zijn betrokken. Het VSV bestaat uit:

 

  • de verloskundigen van de Noordwest-Veluwe en omstreken,
  • de gynaecologen en klinisch verloskundigen van ziekenhuis St Jansdal en
  • de kraamzorgorganisaties Harderwijk en omstreken.

 

"Samen met zorg en aandacht de beste persoonlijke zorg verlenen aan de zwangere, haar partner en de pasgeborene."

 

Dat is de visie van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Harderwijk en Omstreken. Het VSV wil de integrale geboortezorg in de regio Noordwest-Veluwe en Flevoland optimaliseren, borgen en naadloos op elkaar afstemmen.

 

De samenwerking is op basis van gelijkwaardigheid, met onderling respect voor en erkenning van elkaars kennis. Cliënten kunnen rekenen op de expertise van alle betrokken zorgpartijen. Jaarlijks wordt de samenwerking en het functioneren geëvalueerd.