Klinisch verloskundigen

Verloskundigen die in het ziekenhuis werken, worden klinisch verloskundigen of tweedelijns verloskundigen genoemd. Zij werken in de verloskamer, de polikliniek of de kraamafdeling. Klinisch verloskundigen begeleiden (samen met de andere zorgverleners in het ziekenhuis) zwangere vrouwen met een verhoogd risico op complicaties. Zij zijn doorverwezen door hun eigen eerstelijns verloskundige. 


Klinisch verloskundigen werken zelfstandig of onder verantwoordelijkheid of in samenspraak met de gynaecoloog. De gynaecoloog is en blijft medisch eindverantwoordelijk voor de begeleiding en controle van vrouwen bij wie een verhoogd risico bestaat op complicaties tijdens de zwangerschap en/of de bevalling. (bron: www.deverloskundige.nl)

 

De klinisch verloskundigen stellen zich persoonlijk voor op de ziekenhuiswebsite.