Klinisch verloskundigen

Verloskundigen die in het ziekenhuis werken, worden klinisch verloskundigen of tweedelijns verloskundigen genoemd. Zij werken in de verloskamer, de polikliniek of de kraamafdeling. Klinisch verloskundigen begeleiden (samen met de andere zorgverleners in het ziekenhuis) zwangere vrouwen met een verhoogd risico op complicaties. Zij zijn doorverwezen door hun eigen eerstelijns verloskundige. 


Klinisch verloskundigen werken zelfstandig of onder verantwoordelijkheid of in samenspraak met de gynaecoloog. De gynaecoloog is en blijft medisch eindverantwoordelijk voor de begeleiding en controle van vrouwen bij wie een verhoogd risico bestaat op complicaties tijdens de zwangerschap en/of de bevalling. (bron: www.deverloskundige.nl)

 

De klinisch verloskundigen stellen zich hieronder persoonlijk voor. Via de foto's kom je op de persoonlijke profielen.

 

Woutera Bakker
Woutera Bakker

Annerieke van Woudenberg

Petra Bredschneijer
Erna Brouwer
Rianne Burgers
Dafne DeVliegere
Margrietta Engel
Charlotte Flierman

 

Lisa Jasink
Veronique Heijs
Marlies Kasperink
Marloes Lieman
Mirjam Madern
Chantal Mars
Rigtje Pees
Mirjam Schubert
Marianne Simons
Dominique Stoopman